Go Norsk Friluftsliv to main content
30. mai 2024

Torsdagstur Grønntjern rundt

Icon Tid
Kl. 10.00 - 15.00
Icon Arrangør
DNT Horten

Hver torsdag i tiden mars til mai og fra september til november møtes seniorgruppa på tur. Turen er på ca. 5-8 km, og vi har med egen niste og kaffe. Hvis turen går andre steder enn i nærområdet, fordeler vi oss på de bilene som er. Passasjerene betaler sjåføren for å kjøre.

Denne gangen skal vi til Grønntjern i Øksne Vel møtt på Borrebanen kl. 09:50.

Turledere er Gunnar Sveri og Randi Breivik.

Icon Oppmøtested